Om Grubbe Mølle

Dansk flagGrubbe Mølle ligger nær Faaborg på den sydlige del af Fyn. Grubbe Mølle består af en historiskl vandmølle og en hollandsk vindmølle, begge er fuldt funktionsdygtige.
Man kan høre møllernes historie på guidede ture i møllerne. Det er også
muligt at overnatte i et af de to charmerende bed & breakfast værelser.

Grubbe Múhle

Tysk flagGrubbe Mølle, findet man in der Nähe von Faaborg auf Südfünen. Sie umfaßt eine alte Wassermühle und eine holländische Windmühle, die während der Führung in
voller Funktion gezeigt werden und deren Geschichte erzählt wird. Darüberhinaus
stehen zwei schöne Bed-and-breakfast-Zimmer zur Verfügung.

Grubbe Mill

Flag UKGrubbe Mølle, is located near Faaborg at the southern part of the Danish island of
Fyn. It comprises an old watermill and a dutch windmill, both are fully functional.
The history of the mills is described during guided tours. It is also possible to stay
overnight in one of the two charming bed & breakfast rooms.

Åbningstider

1/6 - 31/8 Åbent vandmølen torsdag, fredag og lørdag fra kl. 11 til 16. Guidet rundvisning i vandmølle og vindmølle på dansk aftales med Kirsten Jervelund på telefon 30 61 47 40.
Derudover holdes der åbent den 3. søndag i juni fra kl. 11.00 til 16.00 i forbindelse med "Dansk Mølledag".
Entré vandmølle 40 kr. (5 €) Guidet omvisning i vindmølle og vandmølle: Voksne: Kr. 75,00 (€ 10,00), Børn under 12 år: Gratis.
VINDMØLLEN  ER KUN ÅBEN I FORBINDELSE MED RUNDVISNING.
Andre tidspunkter og gruppebesøg  kan aftales på tlf: 62 61 91 08 / 30 61 47 40.

ÖFFNUNGSZEITEN:

1.6. - 31.8. Die Wassermühle ist donnerstags, freitags und samstags geöffnet 11 bis 16 Uhr. Eine Führung durch die Wasser- und Windmühle auf  kann mit Kirsten Jervelund unter der Telefonnummer ++ 45 30 61 47 40 vereinbart werden.

Darüber hinaus ist es am 3. Sonntag im Juni ab geöffnet 11.00 bis 16.00 Uhr im Zusammenhang mit dem „Dansk Mølledag“.

Eintritt Wassermühle 40 DKK (5 €). Führung durch die Wind- und Wassermühle: Erwachsene: DKK 75,00 (€ 10,00), Kinder unter 12 Jahren: frei.

DIE WINDMÜHLE IST NUR IN VERBINDUNG MIT FÜHRUNGEN GEÖFFNET.

Andere Zeiten und Gruppenbesuche können unter Tel.: ++ 45 62 61 91 08 / ++ 45 30 61 47 40 vereinbart werden.

Opening hours :

1/6 - 31/8 Open the water mill on Thursday, Friday and Saturday from 11 a.m. to 4 p.m. Guided tour of the water mill and windmill in Danish can be arranged with Kirsten Jervelund on phone +++ 45 30 61 47 40.
In addition, Grubbe Mølle  is open on the 3rd Sunday in June from 11.00 a.m. to 4.00 p.m. in connection with "Danish Mill Day".
Entrance water mill DKK 40 (€5) Guided tour of the windmill and water mill: Adults: DKK 75.00 (€ 10.00), Children under 12: Free.

THE WINDMILL IS ONLY OPEN IN CONNECTION WITH TOURS.

Other times and group visits can be arranged on phone : +++ 45 62 61 91 08 / ++ 45 30 61 47 40.
Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com