Møllens historie / 1600-tallet

1600-tallet

1600 - Landevejen

Den gamle landevej mellem Nyborg og Bøjden gik forbi møllen. Under den nuværende betonbro fra 1947, findes et brolagt vadested. I et dokument fra 1632 omhandlende Grubbe Mølle i Grevskabet Brahesmindes godsarkiv (der findes på landsarkivet i Odense), findes en skrivelse om netop denne vejoverførsel.

Det drejer sig om en opfordring fra borgerne i Faaborg til de lokale bønder om at bidraget til fornyelsen af træbroen ved Grubbe Mølle. I brevet skriver

Faaborg, Horne og Svanninge Sognestævne en opfordring til borgerne i Faaborg om at bidrage med 4 rigsdaler til broarbejdet, mens bønderne skulle udføre arbejdet med istandsættelsen af vejbroen ved Grubbe Mølle. Vejbroen over vandløbet ved Grubbe Mølle var en lav træbro. For nogle år siden blev malekarmen repareret og der opdagede vi, at grunden under og omkring broen er brolagt.

Fra 1579 begynder hovedgården Hvedholm at erhverve jord og gods i Svanninge sogn, dels gennem opkøb, dels gennem mageskifter. En opgørelse fra 1617 viser således, at Grubbe Mølle, samt 19 gårde og 6 huse hører under Hvedholm Gods. I 1664 var antallet af gårde under Hvedholm forøget til 21. Til sammenligning kan det nævnes, at Steensgaard Gods ”kun” ejede 4 gårde i Svanninge Sogn på det samme tidspunkt.

 

1632 papirsegl
 
Papirsegl fra skrivelse vedr. broen ved Grubbe Mølle fra 1632
Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com