Grubbe Mølles Venner / Om Grubbe Mølles Venner

Om Grubbe Mølles Venner

Foreningen Grubbe Mølles Venner blev stiftet i 1989 og har til formål at støtte arbejdet med bevaring af vindmøllen og vandmøllen på Grubbe Mølle. Det kan dels ske gennem medlemskab eller ved at støtte arbejdet økonomisk på anden måde, dels at deltage i aktiviteter og arbejdsdage.
 
Arbejdsdage i løbet af året
Der er mange forskellige opgaver i og omkring møllerne. Det være sig lige fra græsslåning, rengøring og smøring til klargøring til arrangementer. 
Arbejdsdage er den første lørdag i måneden fra kl. 9 til 12.
 
Generalforsamling i marts
Grubbe Mølles Venner holder den årlige generalforsamling hvet år i marts måned.
Bestyrelsen består af :
Kirsten Jervelund (formand) Grubbe Mølle, Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg
Henning Storm
 
 
 
Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com