Møllens historie / 1700-tallet

1700-tallet

1700

I løbet af 1700- tallet forenedes hovedgårdene Hvedholm, Steensgaard, Østrupgaard og Damsbo i Grevskabet Brahesminde. Grubbe Mølle var fæstemølle under Hvedholm, og der findes en del arkivalier til belysning af fæsteforhold, m.v. Det er således muligt at navngive stedets møllere og fæstere tilbage fra 1610 og frem til bortsalget til selveje i 1874. Desværre er mange oplysninger gået tabt ved branden på Hvedholm i 1683, hvor hele godsarkivet og biblioteket gik tabt.

På et af de ældste kort, som dateres 1777 vises Grubbe Mølle da også med vandmøllesignatur, der svarer til at der skulle være tre overfaldsvandhjul. Kortet findes i original på Rigsarkivet og skulle være et såkaldt ”original 1 – godskort” der særligt er fremstillet til Brahesminde Gods. Det er årsagen til at netop godsbesiddelserne er indtegnet meget præcist. Der forefindes en sort – hvid kopi af kortet i Svanninge Folkemindesamling.

Bemærk at navnet staves "Grupe Mølle".

 1777 kort

Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com