Grubbe Mølles Venner / Årsberetning Grubbe Mølles Venner

Årsberetning Grubbe Mølles Venner

 

Grubbe Mølles Venner Beretning for året 2020.

Et år med nedlukning af næsten al ting, så der kan ikke være meget at berette om, jo , trods alt er der sket en del ting i møllerne, her har været små grupper på 9 – 10 personer, bedsteforældre med deres børnebørn, noget skulle tiden jo gå med, så her har været aktivitet trods coronaen.

Møllebygger og smed har været og justeret jernringe rundt om vandhjulsakselen, de skulle strammes ind da akselen er tørret lidt ind.

Susanne har haft nogle arrangementer med skattejagt for børn, hun kunne godt ønske sig lidt større deltagelse, men igen, folk er forsigtige med at være sammen med andre mennesker.

Vi har fået foræret en fin decimalvægt fra en tidligere købmandsbutik i Odense, det er altid dejligt at tingene ikke bare kastes væk, men kommer ud så andre kan få glæde af dem.

Her har været 2 møder med politikere som handlede om vand og gamle vandmøller, det er glædeligt, at der er politikere der interesserer sig for bevarelse af vandtilførsel til møllerne.
Tak for det.

Vi har også haft lidt problemer med mærkeligt skum på vandet ved vandhjulet, det stammer fra industriområde vest, som leder overfladevand til bækken/Horne Mølleå her ved Grubbe Mølle,
det virker olieagtigt, men vi får ikke rigtig noget konkret svar fra kommunen om, hvad det kan være, de siger, når det ikke lugter af gylle er det nok ikke farligt. Hundene kaster op af det.

Vindmøllen begyndte at larme lidt rigeligt når den skulle dreje vingerne op mod vinden, så vi kontaktede mekaniker Aage Larsen, som straks vidste hvad der skulle gøres, det var en manchet på akselen til vindrosen der skulle flyttes 1 cm for at tandhjulene igen kunne komme i indgreb, så det blev gjort og siden har det fungeret fint.

Året 2020 har været et mærkeligt afventende år, vi var heldige, at vi fik afholdt generalforsamling i februar måned, og hvornår vi kan holde generalforsamling i 2021 står lidt hen i det uvisse, men vi satser på at holde den til sommer, måske udendørs, der vil komme nærmere besked herom.

Tak til alle medlemmer for opbakning, tak for kontingentbetaling og de mange frivillige bidrag,
vi skal i gang med restaureringen af vindmøllen, og der skal søges mange penge til dette projekt,
vi gør hvad vi kan for at komme i mål med projektet.

Tak til Dagli'brugsen og Orla for det sidste bidrag til Grubbe Mølle for salg af vin, tak for den indsats der er ydet på den front.

Med håb om, at I som medlemmer stadig vil støtte bevarelsen af møllerne på Grubbe Mølle,
beder vi om at kontingentet indbetales til foreningens kasserer på konto nr.5056 1270955 i Jyske Bank. Husk at skrive jeres navn, så kassereren kan se hvem der indbetaler.
Det er stadig kun kr. 50,00 pr. år for personligt medlemskab. På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grubbe Mølles Venner.
 
Grubbe Mølle
Grubbe Mølle | Grubbe Møllegyden 2, 5600 Faaborg - DANMARK | Tlf.: 6261 9108 | gmollebb@gmail.com